AJUTS DE MENJADOR CURS 2020/2021

El termini de presentació de la sol·licitud dels ajuts és del 17 de juny al 17 de juliol, ambdós inclosos.

Descàrrega de la sol·licitud

La presentació telemàtica de les sol·licituds s'ha de realitzar per Instància genèrica. Les enviades per altres mitjans, per exemple el correu electrònic, NO SÓN VÀLIDES.

Si teniu qualsevol dubte o problema a l'hora de realitzar la presentació, podeu consultar la guia o les preguntes freqüents.

També podeu contactar amb l'Àrea d'Ensenyament al correu electrònic ensenyament@segria.cat o trucant al telèfon 973054800, opció 3.

Descripció

L’Àrea d’Informàtica del Consell Comarcal del Segrià dóna servei de suport als Ajuntaments i al propi Consell en matèries relacionades amb les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC).

L’Oficina Comarcal de Suport a l’Administració Electrònica (OCSAE) és un servei adreçat als ajuntaments de la comarca que pretén donar-los suport tècnic, assessorament i acompanyament en el seu procés de modernització mitjançant la implantació de l’administració electrònica.

El Consell Comarcal del Segrià, com a Entitat de Registre de l’Agència Catalana de Certificació, emet els diferents certificats digitals que aquesta entitat posa a disposició ja siguin per administracions públiques com per ciutadans (IdCat). Aquesta funció és realitzada a través del Servei de Certificació Digital (SCD).