El Servei de Certificació Digital

El Consell Comarcal del Segrià és entitat de registre de l'Agència Catalana de Certificació (CatCert).

Des d'ara, el nostre ens és qui emetrà els certificats digitals en tarja per als treballadors de les administracions públiques de la comarca del Segrià.

Per a fer la sol·licitud d'emissió, suspensió i revocació dels vostres certificats digitals, heu de fer-nos arribar la vostra petició mitjançant els models de documents següents