Projectes

Àrea d'Informàtica:

  • Assessorament i suport TIC tant al Consell Comarcal com als ajuntaments de la comarca del Segrià.
  • Manteniment i administració del sistema informàtic del Consell Comarcal i de tots els equips que en formen part.
  • Millora i modernització del sistema informàtic mitjançant eines de codi obert.

Oficina Comarcal de Suport a l’Administració Electrònica:

  • Serveis d’assessorament en administració electrònica.
  • Servei de formació i divulgació de l’administració electrònica.

Servei de Certificació Digital:

  • Emissió, suspensió i revocació de certificats digitals.
  • Emissió de certificats digitals per a ciutadà (IdCAT).