Teleassitència

Descripció

Constitueix una modalitat del servei d'atenció domiciliària, el qual, amb la tecnologia adequada, permet detectar situacions d'emergència, donar una resposta ràpida a aquestes situacions i garantir la comunicació permanent de la persona amb l'exterior. Aquest servei es presta mitjançant el suport d'un equip de professionals i de les tecnologies més adequades, en concret, teleassistència i telealarma.

Objecte

Promoure una millor qualitat de vida de les persones usuàries, potenciant la seva autonomia personal i unes condicions adients de convivència en el seu propi entorn familiar i sociocomunitari.

Funcions

  • Proporcionar un contacte permanent amb l'exterior i accés als serveis de la comunitat.
  • Donar resposta de forma immediata en cas d'emergència.
  • Donar seguretat i suport a la persona usuària i a la família.
  • Evitar o retardar la institucionalització.
  • Les altres funcions establertes per l'ordenament jurídic vigent.

Destinataris

Risc social i/o dependència.

Criteris d'accés

Els requisits per accedir a aquest servei són els següents:

  • l'acreditació de la situació de necessitat, d'acord amb els articles 8, 9 i 10 i l'Annex 2 del Decret 27/2003, de 21 de gener, d'atenció social primària;
  • per a les persones estrangeres, els requisits establerts en la normativa vigent d'estrangeria i d'acollida i integració de les persones immigrades;
  • la resta de requisits d'accés establerts en l'ordenament jurídic vigent.

Com accedir-hi?

Mitjançant els professionals que integren els serveis bàsics d'atenció social del Consell Comarcal del Segrià.

Normativa

Reglament SAD del Consell Comarcal del Segrià.

 

Amb el suport de: