Convocatòries

Versió per a imprimirPDF version

 

Dia:  2 d’agost de 2022
Hora: 11.30 hores

D’acord amb l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, aquesta sessió se celebrarà per mitjans telemàtics via programa Zoom.

 

Dia:    2 d’agost de 2022
Hora: 11 hores

D’acord amb l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, aquesta sessió es celebrarà per mitjans telemàtics via programa Zoom.

 

Dia :    2 d´agost de 2022
Hora : 10.30 hores

D’acord amb l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, aquesta sessió es celebrarà per mitjans telemàtics via programa Zoom.

 

Dia:    2 d’agost de 2022
Hora: 10 hores

D’acord amb l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, aquesta sessió es celebrarà per mitjans telemàtics via programa Zoom.

 

Dia:    3 de juny de 2022
Hora: 10 hores

D’acord amb el Decret de Presidència núm. 356/2022 i l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, aquesta sessió es celebrarà per mitjans telemàtics via programa Zoom.

Pàgines