Convocatòries

Versió per a imprimirPDF version

 

Dia:    4 d’octubre de 2022
Hora: 10 hores

D’acord amb l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, aquesta sessió es celebrarà per mitjans telemàtics via programa Zoom, del que rebreu l’enllaç per a connectar-vos des dels vostres respectius equips informàtics.

 

Dia :   4 d´octubre de 2022
Hora : 9.30 hores

D’acord amb l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, aquesta sessió es celebrarà per mitjans telemàtics via programa Zoom , del que rebreu l´enllaç per a connectar-vos des dels vostres respectius equips informàtics

 

Dia:    22 de setembre de 2022
Hora: 10.00 hores


D’acord amb l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, aquesta sessió es celebrarà per mitjans telemàtics via programa Zoom, del que rebreu l’enllaç per a connectar-vos des dels vostres respectius equips informàtics.

 

Dia:    5 d’agost de 2022
Hora: 10 hores

D’acord amb el Decret de Presidència núm. 480/2022 i l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, aquesta sessió es celebrarà per mitjans telemàtics via programa Zoom.

 

Dia:    2 d’agost de 2022
Hora: 12.00 hores

D’acord amb l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, aquesta sessió es celebrarà per mitjans telemàtics via programa Zoom.

Pàgines