FAQS sobre l’ús de les targetes moneder de les beques menjador

Si teniu qualsevol dubte o problema a l'hora d'utilitzar les vostres targetes moneder, podeu consultar les preguntes freqüents al següent enllaç:

https://www.segria.cat/arees/ensenyament/faqs-targetes-moneder-covid-19

També podeu contactar amb serveis socials al correu electrònic serveissocials@segria.cat o trucant al telèfon 973054800.

Violències masclistes durant el confinament

Pautes i recomanacions per detectar i fer front a les violències masclistes durant el confinament:

https://www.segria.cat/arees/siad/noticies/pautes-i-recomanacions-detectar-i-fer-front-les-violencies-masclistes-durant-el

Per qualsevol situació relacionada amb el tema podeu contactar amb el Siad a través del telèfon del Consell Comarcal del Segrià 973 054800 o bé del correu electrònic siad@segria.cat

Marc Normatiu i Legislatiu

 

http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/normativa/index.html

3.1.- Llei 5/2008 de 24 d’ abril , del dret de les dones a erradicar la violència masclista

3.2.- Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre de mesures de protecció integral contra la violència masclista

3.3.- Decret 60/2010 d’ 11 de maig de la Comissió Nacional per a una intervenció coordinada contra la violència masclista

3.4.- Decret 123/2010 de 7 de setembre del Fons de Garantia de pensions i prestacions

3.5.- Decret 80/2015, de 26 de maig de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència masclista

3.6.- Llei 17/2015 del 21 de juliol d’ igualtat efectiva de dones i homes

http://dones.gencat.cat/ca/institut/normativa/normativa-sobre-igualtat-efectiva-de-dones-i-homes/