AJUTS DE MENJADOR CURS 2020/2021

El termini de presentació de la sol·licitud dels ajuts és del 17 de juny al 17 de juliol, ambdós inclosos.

Descàrrega de la sol·licitud

La presentació telemàtica de les sol·licituds s'ha de realitzar per Instància genèrica. Les enviades per altres mitjans, per exemple el correu electrònic, NO SÓN VÀLIDES.

Si teniu qualsevol dubte o problema a l'hora de realitzar la presentació, podeu consultar la guia o les preguntes freqüents.

També podeu contactar amb l'Àrea d'Ensenyament al correu electrònic ensenyament@segria.cat o trucant al telèfon 973054800, opció 3.

Descripció

Aquest servei dóna suport als Ajuntaments i al propi Consell en matèries relacionades amb l’arquitectura, l’urbanisme i el paisatge. També realitza tasques de gestió d’iniciatives delegades per la Generalitat i la Diputació.

  • Servei d’Assistència Tècnica modalitat A: Comporta l’assistència periòdica i personalitzada a diversos ajuntaments per realitzar tasques relacionades amb informes, llicències, activitats, ruïnes, valoracions i altres pròpies del tècnic municipal.

  • Servei d’Assistència Tècnica modalitat B: Fa referència a la realització de documents tècnics relacionats amb l’edificació i l’urbanisme realitzats en l’oficina tècnica del propi consell. Es tracta de projectes bàsics i executius, direccions d’obra, memòries valorades, pressupostos, planejament urbanístic general i derivat i altres.

  • Oficina de rehabilitació: Es realitza assessorament i tramitació d’expedients de subvencions de rehabilitació d’habitatges mitjançant conveni amb la Generalitat.

  • Gestió del Pla Únic d’Obres i Serveis delegada per la Generalitat i la Diputació.

  • Actuacions pròpies del Consell Comarcal:Realització de projectes d’iniciativa del Consell.