FAQS sobre l’ús de les targetes moneder de les beques menjador per la situació d’emergència COVID-19

Si teniu qualsevol dubte o problema a l'hora d'utilitzar les vostres targetes moneder, podeu consultar les preguntes freqüents al següent enllaç:

https://www.segria.cat/arees/ensenyament/faqs-targetes-moneder-covid-19

Descripció

Aquest servei dóna suport als Ajuntaments i al propi Consell en matèries relacionades amb l’arquitectura, l’urbanisme i el paisatge. També realitza tasques de gestió d’iniciatives delegades per la Generalitat i la Diputació.

  • Servei d’Assistència Tècnica modalitat A: Comporta l’assistència periòdica i personalitzada a diversos ajuntaments per realitzar tasques relacionades amb informes, llicències, activitats, ruïnes, valoracions i altres pròpies del tècnic municipal.

  • Servei d’Assistència Tècnica modalitat B: Fa referència a la realització de documents tècnics relacionats amb l’edificació i l’urbanisme realitzats en l’oficina tècnica del propi consell. Es tracta de projectes bàsics i executius, direccions d’obra, memòries valorades, pressupostos, planejament urbanístic general i derivat i altres.

  • Oficina de rehabilitació: Es realitza assessorament i tramitació d’expedients de subvencions de rehabilitació d’habitatges mitjançant conveni amb la Generalitat.

  • Gestió del Pla Únic d’Obres i Serveis delegada per la Generalitat i la Diputació.

  • Actuacions pròpies del Consell Comarcal:Realització de projectes d’iniciativa del Consell.