AJUTS DE MENJADOR CURS 2020/2021

El termini de presentació de la sol·licitud dels ajuts és del 17 de juny al 17 de juliol, ambdós inclosos.

Descàrrega de la sol·licitud

La presentació telemàtica de les sol·licituds s'ha de realitzar per Instància genèrica. Les enviades per altres mitjans, per exemple el correu electrònic, NO SÓN VÀLIDES.

Si teniu qualsevol dubte o problema a l'hora de realitzar la presentació, podeu consultar la guia o les preguntes freqüents.

També podeu contactar amb l'Àrea d'Ensenyament al correu electrònic ensenyament@segria.cat o trucant al telèfon 973054800, opció 3.

Descripció

Dintre de l'assistència i cooperació que correspon prestar als municipis de la comarca, el Consell ha de garantir, subsidiàriament, l'exercici de les funcions públiques necessàries reservades a FHCE i l'assessorament en aquelles qüestions de competència local referides a matèries pròpies de la secretaria-intervenció.