Declaració institucional demanant que l’AVLO pari a Lleida i l’impuls de les rodalies

El ple del Consell Comarcal del Segrià ha fet una declaració institucional reclamant la creació de les rodalies de Lleida i que s’aturin els trens d’Alta Velocitat “low-cost” AVLO a l’estació de trens Lleida-Pirineus, a la capital del Segrià.

L‘ens comarcal denuncia que Lleida, a diferència de Barcelona, Tarragona i Girona, no disposa d’un nucli de servei de rodalies i es presten molts pocs serveis de mitjana distància entre Lleida i Barcelona. Així mateix, considera que l’anunci de la posada en servei del tren AVLO entre Barcelona i Madrid, parant únicament a Saragossa, representa un cop més la poca sensibilitat envers les terres de Lleida per part de Renfe i de l’Administració General de l’Estat. Sobretot, en un moment d’emergència climàtica en què és prioritari que des de les institucions s’aposti per l’ús del transport públic, i que aquest sigui de qualitat.

En aquest sentit, el Consell Comarcal de Segrià considera que, en el marc del desenvolupament del Pla de Rodalies de Catalunya, cal prioritzar la posada en funcionament del nucli de Rodalies de Lleida, així com la resta de conclusions del document elaborat per la Plataforma per a la millora de la línia Lleida- Manresa i l’estudi i proposta de CCOO per a la creació del nucli de Rodalies de Lleida. En concret, aquestes reclamacions són:

1.      La creació de les quatre línies de Rodalies de Lleida basada en l’aprofitament dels corredors ferroviaris ja existents, reutilitzant i optimitzant l’ús de les infraestructures actuals.

2.      Instar a Rodalies de Catalunya y RENFE a la reobertura dels punts de venda de bitllets a les estacions, pel greuge que suposa això per a les persones usuàries, així com també per la conservació dels edificis que al restar tancats pot comportar l’aparició d’actes vandàlics, com ja s’ha pogut comprovar en altres estacions, i la reincorporació del personal del punts de venda.

3.      Que ADIF vetlli pel bon manteniment de les estacions, en quant a sales d’espera, serveis de teleindicadors, megafonia i enllumenat, així com també els baixadors, perquè totes siguin accessibles per a les persones de mobilitat reduïda. En el cas que ADIF no vulgui seguir fent-ne ús o no en vulgui fer el manteniment, que en cedeixi l’ús i/o la propietat als Ajuntaments per tal que en puguin aprofitar el seu ús per donar serveis a la seva ciutadania.

4.      Minimització dels trams de reducció temporal de velocitat.

5.      La creació d’un baixador a polígon industrial El Segre, a l’actual traçat de la línia Lleida-Balaguer, així com la construcció d’una andana a l’actual estació del Pla de Vilanoveta, amb l’objectiu de donar cobertura a les necessitats de mobilitat dels treballadors i treballadores que s’hi desplacen diàriament.

6.      Que la totalitat dels vehicles amb què es presti el servei siguin accessibles a les persones de mobilitat reduïda.

7.      Incrementar els serveis i adequar els horaris existents a les necessitats de mobilitat de les persones en l’àmbit personal, laboral, professional, comercial, social i d’oci, així com l’accés als serveis públics (hospitals, universitat, jutjats, etc.) i privats, que els permetin realitzar l’anada i la tornada al seu domicili habitual i que, al seu torn, permetin l’enllaç a Lleida amb els serveis ferroviaris d’alta velocitat, tant a Barcelona com a Madrid, que hi ha en l’actualitat, tant d’anada com de tornada el mateix dia.

8.      La integració tarifària dins de l’ATM de Lleida de la totalitat de la xarxa de Rodalies de Lleida, inclosos els municipis pertanyents a l’Aragó. Actualment s’està desenvolupant per part de la Generalitat de Catalunya, la posada en funcionament de la T-Mobilitat en la qual sol·licitem també la integració en aquesta modalitat de la totalitat de la xarxa de rodalies, quan es faci efectiva.

9.      Així mateix, de la mateixa manera que passa a la totalitat dels nuclis de rodalies d’àmbit estatal, dins del preu del bitllet dels trens d’alta velocitat, que hi estigui inclòs el trajecte que ha de realitzar el client dins del nucli, tant a l’anada com a la tornada, i tant al nucli d’origen com al de destinació.

10.  Vetllar perquè s’estudiï entre les entitats competents la supressió dels passos a nivell en els municipis on aquests puguin ser un perill per a la circulació de vehicles com de persones.

11.  Vetllar per a què les obres de la línia Lleida-Montblanc, arran de les inundacions succeïdes a finals del passat mes d’octubre, finalitzin al més aviat possible.

12.  Demanar la reconsideració de la decisió presa per part de l’Administració General de l’Estat i Renfe de la no aturada del tren d’Alta Velocitat Avlo a l’estació de trens Lleida-Pirineus i permetre que les nostres terres no estiguin un cop més discriminades respecte a les polítiques de Renfe cap al nostre territori.

13.  Fer arribar aquesta Declaració Institucional a la Subdelegació del Govern de l’Estat, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i a Renfe.