Convocatòria a la sessió ordinària de la Comissió Informativa de Medi Ambient, Territori i Sostenibilitat

Ordre del dia:

1.    Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.    Aprovació del conveni de col·laboració proposat per l’Agència de L’Habitatge de Catalunya, respecte a l’Oficina Local d’Habitatge, per a l’any 2019.
3.    Expedient liquidació dels contractes de recollida d’RSU i recollida selectiva FCC, SA: resposta al·legacions i aprovació definitiva.
4.    Modificació núm.1 de l’expedient 59/2017 contracte mixt de serveis i  subministrament per a la recollida i transport de residus, a 15 municipis del Segrià mitjançant el sistema per illes: increment de freqüències.
5.    Pla de prevenció de residus del Consell Comarcal del Segrià.
6.    Precs i preguntes