Convocatòria a la sessió ordinària de la Comissió Informativa d'Ensenyament i Cultura

Ordre del dia :

1.    Lectura i aprovació , si s´escau, de l´acta de la sessió anterior

2.    Ajuts indivuals de menjador obligatoris període setembre-desembre de 2018 curs 2018/2019 i curs 2018/2019. Transport alumnes comissió escolarització període setembre-desembre de 2018 , curs 2018/2019.

3.    Modificació del contracte de servei de menjador escolar curs 2018/2019 : alumnes de necessitats educatives especials .

4.    Assumptes d´urgència

5.    Precs i preguntes