FAQS sobre l’ús de les targetes moneder de les beques menjador

Si teniu qualsevol dubte o problema a l'hora d'utilitzar les vostres targetes moneder, podeu consultar les preguntes freqüents al següent enllaç:

https://www.segria.cat/arees/ensenyament/faqs-targetes-moneder-covid-19

També podeu contactar amb serveis socials al correu electrònic serveissocials@segria.cat o trucant al telèfon 973054800.

Violències masclistes durant el confinament

Pautes i recomanacions per detectar i fer front a les violències masclistes durant el confinament:

https://www.segria.cat/arees/siad/noticies/pautes-i-recomanacions-detectar-i-fer-front-les-violencies-masclistes-durant-el

Per qualsevol situació relacionada amb el tema podeu contactar amb el Siad a través del telèfon del Consell Comarcal del Segrià 973 054800 o bé del correu electrònic siad@segria.cat

Convocatòria a la sessió extraordinària de la Comissió Informativa de Règim Interior, Hisenda i Economia

Ordre del dia:

1.    Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2.    Donar compte i ratificació de decrets de presidència
3.    Donar compte de decrets de gerència
4.    Acord d’aprovació del pla econòmic financer a l’efecte de complir l’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa
5.    Liquidació definitiva i devolució de fiança definitiva del contracte l’obra “construcció dels vasos 6 i 7 de la 3a fase del dipòsit de residus sòlids urbans de Montoliu” i del contracte de serveis direcció facultativa
6.    Acord aixecament d’objecció de l’informe d’intervenció 147/2019.