FAQS sobre l’ús de les targetes moneder de les beques menjador

Si teniu qualsevol dubte o problema a l'hora d'utilitzar les vostres targetes moneder, podeu consultar les preguntes freqüents al següent enllaç:

https://www.segria.cat/arees/ensenyament/faqs-targetes-moneder-covid-19

També podeu contactar amb serveis socials al correu electrònic serveissocials@segria.cat o trucant al telèfon 973054800.

Violències masclistes durant el confinament

Pautes i recomanacions per detectar i fer front a les violències masclistes durant el confinament:

https://www.segria.cat/arees/siad/noticies/pautes-i-recomanacions-detectar-i-fer-front-les-violencies-masclistes-durant-el

Per qualsevol situació relacionada amb el tema podeu contactar amb el Siad a través del telèfon del Consell Comarcal del Segrià 973 054800 o bé del correu electrònic siad@segria.cat

Convocatòria de la Comissió Informativa de Règim Interior, Hisenda i Economía

Ordre del dia:

1.    Aprovació de l’esborrany de l’acta constitutiva de 5 d’agost de 2019.   
2.    Donar compte i ratificació de decrets presidència.
3.    Donar compte de decrets gerència. 
4.    Aprovació de la modificació núm. 1/2019 del cartipàs comarcal 2019-2023: 
5.    Aprovació inicial de la modificació de les bases d’execució del pressupost.
6.    Aprovació inicial de l’expedient núm. 14/2019 de modificació de pressupost.
7.    Rectificació de l’inventari de béns
8.    Aprovació del conveni entre la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Segrià per al subministrament de documentació per a l’exercici del control intern a les entitats locals.
9.    Aprovació del conveni entre la Diputació de Lleida i el Consell Comarcal del Segrià en matèria de cooperació i assistència municipal, anualitat 2019.
10.    Assumptes d’urgència.
11.    Informes de presidència.
12.    Precs i preguntes.