Sessió ordinària de la comissió informativa d'ensenyament

Data: 
30/01/2023

Ordre del dia :

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió de 29 de novembre de 2022.

2.    Informe sobre els ajuts de menjador per desplaçament o transport del període gener-març  de 2023 del curs 2022/2023. Informe sobre els ajuts de transport per a alumnes derivats per la Comissió d´Escolarització del període gener-març de 2023 i del període setembre-desembre de 2022 del curs 2022/2023 ( pendents) Informe sobre els ajuts de menjador de diferents centres inclosos ens els contractes dels serveis de menjador.

3.    Assumptes d´urgència.

4.    Informes de presidència.

5.    Precs i preguntes.