Aprofitament de places de transport escolar

El termini de la presentació de la sol·licitud és del 28 de juliol al 3 d'agost, ambdos inclosos

Descarrega la documentacio i guia de presentació

Les sol·licituds presentades abans del 28 de juliol i les enviades per altres mitjans que no sigui la instància genèrica NO SERÀN VÀLIDES.

Podeu contactar amb l'Àrea d'Ensenyament al correu electrònic ensenyament@segria.cat o trucant al 973054800, opció 3.

 

Sessió ordinària de la Comissió Informativa de Medi Ambient, Territori i Sostenibilitat

Data: 
31/07/2020

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
2. Acord d’interpretació del contracte de recollida sistema porta a porta: acceptació de la campanya de comunicació i sensibilització adreçada a la ciutadania i a les activitats comercials.
3. Aprovació inicial de la desafectació dels contenidors de recollida selectiva de residus de l’antic contracte.
4. Assumptes d’urgència.
5. Informes de presidència.
6. Precs i preguntes