Sessió extraordinària de la Comissió Informativa de Serveis Socials, Benestar Social i Família

Data: 
10/05/2022

Ordre del dia:

1.Aprovació Conveni entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Segrià per a la cessió de la gestió de l’ús d'un habitatge de titularitat pública administrats per l’Agència al municipi d'Almacelles (exp. núm. 2526/2021)