AJUTS DE MENJADOR CURS 2020/2021

El termini de presentació de la sol·licitud dels ajuts és del 17 de juny al 17 de juliol, ambdós inclosos.

Descàrrega de la sol·licitud

La presentació telemàtica de les sol·licituds s'ha de realitzar per Instància genèrica. Les enviades per altres mitjans, per exemple el correu electrònic, NO SÓN VÀLIDES.

Si teniu qualsevol dubte o problema a l'hora de realitzar la presentació, podeu consultar la guia o les preguntes freqüents.

També podeu contactar amb l'Àrea d'Ensenyament al correu electrònic ensenyament@segria.cat o trucant al telèfon 973054800, opció 3.

Violències masclistes durant el confinament

Pautes i recomanacions per detectar i fer front a les violències masclistes durant el confinament:

https://www.segria.cat/arees/siad/noticies/pautes-i-recomanacions-detectar-i-fer-front-les-violencies-masclistes-durant-el

Per qualsevol situació relacionada amb el tema podeu contactar amb el Siad a través del telèfon del Consell Comarcal del Segrià 973 054800 o bé del correu electrònic siad@segria.cat

Comissió informativa d'Ensenyament

Data: 
28/05/2020

Ordre del dia:

1.    Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de 4 de febrer de 2020.
2.    Informe dels ajuts individuals de menjador per desplaçament o per transport curs, gener-març de 2020, ajuts de transport alumnes comissió d’escolarització, abril-juny de 2020, ajuts de transport alumnes CEE Plançó, febrer-març de 2020 i ajuts de desplaçament, curs 2019/2020.
3.    Ratificació Decret de Presidència núm. 104/2020 de modificació del contracte de servei de transport escolar, curs 2019/2020, lot 31.
4.    Ratificació Decret de Presidència núm. 125/2020 de modificació del contracte de servei de menjador escolar, curs 2019/2020.
5.    Ratificació Decret de Presidència núm. 167/2020 de declaració de suspensió del contracte de menjador escolar.
6.    Ratificació Decret de Presidència núm. 168/2020 de declaració de suspensió del contracte de transport escolar.
7.    Resolució fi d’expedient d’imposició de sancions per infracció greu: Servei Transport Escolar, lot 14, Hispano Igualadina SL Vigo Barcelona SA UTE.
8.    Acord d’imposició de sancions per infracció greu: Servei Transport Escolar, lot 19, Autocars Ravigo, SL.
9.    Acord d’imposició de sancions per infracció molt greu: Servei Transport Escolar, lot 19, Autocars Ravigo, SL.
10.    Proposta d’acord d’incoació d’expedient d’imposició de sancions per infracció greu: Servei menjador escolar, Alessa Catering SAU.
11.    Pròrroga de pròrroga del contracte del servei de transport escolar curs 2020/2021, expedient 30/2016, lots núm. 10, 13, 15, 17, 18, 22, 24 i 25
12.    Acord de fi d’expedient de resolució del contracte de servei transport escolar, lots 19 i 20, Autocars Ravigo, SL.
13.    Acord de fi de l’expedient Revisió d’ofici expedient núm. 1/2018 de licitació del Servei de Transport Escolar, lot 1 i adjudicació del contracte.
14.    Ratificació Decret de Presidència núm. 238/2020 d’aprovació inicial de les bases reguladores dels ajuts de menjador per necessitats socio-econòmiques del curs escolar 2020/2021.
15.    Assumptes d’urgència.
16.    Informes de presidència.
17.    Precs i preguntes.