EL SIAD SEGRIÀ VA FER L’ANY PASSAT 1.522 ACTUACIONS I VA ATENDRE 151 DONES, XIFRES QUE SUPOSEN UN AUGMENT DE L’ACTIVITAT RESPECTE AL 2021

Fulletons informatius dels serveis que ofereix el SIAD

Les atencions a víctimes per violència masclista van ser 101, una dada idèntica a la de l’any anterior, però en tots dos casos pel damunt del centenar.

Al darrere de l’increment de l’activitat hi pot haver una major consciència ciutadana davant d’aquests casos i també un major coneixement del servei que s’ofereix al SIAD.

Aquest any, el Consell Comarcal incorporarà una psicòloga i una administrativa al servei i posarà en funcionament un pis d’acollida per allotjar dones i infants víctimes de violència masclista.

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Segrià va registrar l’any passat un considerable augment de la seva activitat. En concret, es va passar de les 1.192 actuacions i 143 dones ateses al 2021 a les 1.522 actuacions i 151 dones ateses al 2022, com es desprèn de la memòria anual del servei.

Cal tenir en compte que aquestes xifres són del conjunt d’atencions efectuades, per informació o assessorament. Pel que fa a víctimes de violència masclista, la xifra d’atencions va ser idèntica a la del 2021, amb un total de 101 dones ateses, és a dir, en tots dos casos pel damunt del centenar.

Segons el vicepresident i cap de l’àrea de Serveis Socials del Consell, Toni Bosch, “l’increment de l’activitat pot respondre, per una banda, a una major consciència ciutadana davant aquests casos, i, de l’altra, a un major coneixement del servei que s’ofereix al SIAD, fets que faciliten una major predisposició a fer-ne ús i a no silenciar aquesta problemàtica”.

De les 101 víctimes ateses al 2022, 46 van rebre atenció psicològica i 34 van necessitar atenció jurídica, mentre que el servei telefònic de protecció Atenpro va donar cobertura a 29 dones. A més, el Servei d'Intervenció Especialitzada de la Generalitat (SIE) va haver d’intervenir per atendre 4 dones i 5 infants.

Pel que fa als ingressos al Servei d'Atenció i Acolliment d'Urgència (SAU), al 2022 van ser acollides 10 dones i 3 infants (10 dones i 5 infants al 2021), mentre que 3 casos van ser derivats al Servei d'Acolliment i Recuperació de la Generalitat (SAR).

Pel que fa al perfil de dones ateses durant l’any 2002, la franja d’edat amb més atencions va ser la de 30 a 45 anys, seguida de la franja de 46 a 65 anys. Quant a l’origen de les dones ateses, el 61% eren de nacionalitat espanyola. En general, la majoria dels casos van arribar al SIAD des dels Serveis Socials del Consell Comarcal del Segrià. Altres van contactar amb el servei per iniciativa pròpia i, en menor mesura, derivades pels Mossos d'Esquadra, els centres de salut o el jutjat.

Bosch explica que “de cara al 2023, el Consell Comarcal augmentarà els recursos per a l'atenció a les dones i implementarà un seguit d’accions per tal de reforçar el servei, com la posada en funcionament d’un pis d'acollida a la comarca destinat a donar allotjament a dones i infants víctimes de violència masclista”. També es farà efectiva la incorporació d'una psicòloga i d’una administrativa al servei, segons s'estableix al Contracte Programa del Departament de Drets Socials. Això permetrà, segons Bosch, “ampliar el servei psicològic, donar una resposta més ràpida i eficaç, i agilitzar els tràmits burocràtics”.

El SIAD Segrià també fa accions de prevenció i sensibilització, com ara l’edició de 500 exemplars del llibre 'La nova casa de la Sara', iniciativa conjunta amb les treballadores de Refem (entitat de suport i acollida d’urgència per a dones i infants víctimes de violència masclista), que es va presentar al voltant del passat 25N i que vol ser una eina útil per a professionals i víctimes, així com per sensibilitzar a la ciutadania. El llibre ja s'està distribuint en diversos serveis i entitats que tenen contacte amb situacions de violència masclista (professionals de l’àrea social del Consell Comarcal que treballen amb famílies i infants, al Servei d’Informació i Atenció a les Dones, a Refem, administracions, Mossos d’Esquadra,...) i també es farà arribar a totes les escoles del Segrià.