AJUTS DE MENJADOR CURS 2020/2021

El termini de presentació de la sol·licitud dels ajuts és del 17 de juny al 17 de juliol, ambdós inclosos.

Descàrrega de la sol·licitud

La presentació telemàtica de les sol·licituds s'ha de realitzar per Instància genèrica. Les enviades per altres mitjans, per exemple el correu electrònic, NO SÓN VÀLIDES.

Si teniu qualsevol dubte o problema a l'hora de realitzar la presentació, podeu consultar la guia o les preguntes freqüents.

També podeu contactar amb l'Àrea d'Ensenyament al correu electrònic ensenyament@segria.cat o trucant al telèfon 973054800, opció 3.

Violències masclistes durant el confinament

Pautes i recomanacions per detectar i fer front a les violències masclistes durant el confinament:

https://www.segria.cat/arees/siad/noticies/pautes-i-recomanacions-detectar-i-fer-front-les-violencies-masclistes-durant-el

Per qualsevol situació relacionada amb el tema podeu contactar amb el Siad a través del telèfon del Consell Comarcal del Segrià 973 054800 o bé del correu electrònic siad@segria.cat

Convocatòria ordinària de subvencions per a entitats del Departament de Benestar Social i Família

La resolució d'obertura de la convocatòria s'ha publicat en el DOGC de 27 de març i s'estableix el període de presentació de sol·licituds entre l'1 i el 20 d'abril de 2015

 

Al DOGC 6840 de 27 de març de 2015 s’ha publicat la Resolució BSF/557/2015, de 24 de març, per la qual s'obre la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a entitats en l'exercici 2015

En aquesta convocatòria, que incorpora com a novetat principal la tramitació electrònica obligatòria, s’estableix que el termini de presentació de sol·licituds és de l’1 al 20 d’abril. El formulari de sol·licitud estarà disponible a partir de l’1 d’abril tant a l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) com a al web del Departament

El Departament de Benestar Social i Família ha creat un espai web dedicat a aquesta convocatòria, el qual pretén ser una eina de suport per totes aquelles persones i entitats interessades en la convocatòria, així com el lloc de referència sobre el nou procediment. 

Tota la info aquí: http://benestar.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramits/ajuts_i_subvencions/subvencions-per-a-entitats/