Responsable del departament comptable

Data: 
17/05/2018
Municipi: 
Lleida
Nivell d'estudis: 
CFGS
Jornada: 
Complerta
Descripció: 

Responsable de comptabilitat 

Gestió de factures: recepció, emissió i control. Control de calendari de pagaments. Control de comptes bancaris. Comptabilització de factures de proveïdors. Tancaments comptables. Atenció al client. Introducció de dades financeres i comptables de l'empresa de software de gestió. Gestió de provisions, dotacions, amortitzacions, impostos a pagar i nòmines. Editar i extreure informació comptable. Conciliació d'albarans amb les factures. Tasques de suport administratiu. Arxiu i gestió de documentació. 

Contacte: 

Institut Municipal Salvador Seguí (IMO) de Lleida:

https://imolleida.com/ofertes-de-treball/

imo@paeria.cat  973242000