La gestió dels residus domiciliaris de positius o en quarantena per COVID-19

Amb motiu de la situació d’emergència provocada pel COVID-19 que actualment estem vivint, a continuació us facilitem un conjunt de documents en els quals s’indiquen les mesures a adoptar en les llars o centres on hi hagi algun positiu o  en quarantena per aquest virus.

En el cas dels centres on hi pot haver un elevat nombre d’afectats per COVID-19, les indicacions a seguir són lleugerament diferents en cas que el centre es trobi en un municipi amb sistema illes o amb sistema porta a porta.