Aprofitament de places de transport escolar

El termini de la presentació de la sol·licitud és del 28 de juliol al 3 d'agost, ambdos inclosos

Descarrega la documentacio i guia de presentació

Les sol·licituds presentades abans del 28 de juliol i les enviades per altres mitjans que no sigui la instància genèrica NO SERÀN VÀLIDES.

Podeu contactar amb l'Àrea d'Ensenyament al correu electrònic ensenyament@segria.cat o trucant al 973054800, opció 3.

 

La gestió dels residus domiciliaris de positius o en quarantena per COVID-19

Amb motiu de la situació d’emergència provocada pel COVID-19 que actualment estem vivint, a continuació us facilitem un conjunt de documents en els quals s’indiquen les mesures a adoptar en les llars o centres on hi hagi algun positiu o  en quarantena per aquest virus.

En el cas dels centres on hi pot haver un elevat nombre d’afectats per COVID-19, les indicacions a seguir són lleugerament diferents en cas que el centre es trobi en un municipi amb sistema illes o amb sistema porta a porta.