PAUTES I RECOMANACIONS PER DETECTAR I FER FRONT A LES VIOLENCIES MASCLISTES DURANT EL CONFINAMENT

Amb motiu de la situació d’ emergència que actualment estem vivint provocada pel COVID-19 des del Servei d’ Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal del Segrià, us facilitem informació sobre pautes i recomanacions per detectar i fer front a les violències masclistes durant el confinament a través del material editat per l’ Institut Català de les Dones i el Consell Nacional de Dones de Catalunya (documents en PDF).

Aquestes recomanacions van adreçades principalment a les dones víctimes de violència masclista, però també a la ciutadania i fan referència a les següents situacions:

  • Si conec una situació de violència masclista, què puc fer?

http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/Recomancions-VM-Confinament/documents/Recomanacions_Entorn.pdf

  • Recomanacions per identificar una situació de violència masclista

http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/Recomancions-VM-Confinament/documents/Recomanacions_Dones_Ampliat-1.pdf

  • Recomanacions per fer-hi front emocionalment

http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/Recomancions-VM-Confinament/documents/Recomanacions_Dones_Convivencia_Emocional-1.pdf

  • Recomanacions per a dones que pateixen violència masclista i NO conviuen amb l’ agressor

http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/Recomancions-VM-Confinament/documents/Recomanacions_Dones_NoConvivencia.pdf

  • Recomanacions per a dones que pateixen violència masclista i conviuen amb l’ agressor

http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/Recomancions-VM-Confinament/documents/Recomanacions_Dones_Convivencia_General.pdf

 

Per qualsevol situació relacionada amb el tema podeu contactar amb el SIAD a través del telèfon del Consell Comarcal del Segrià 973 054800 o bé del correu electrònic siad@segria.cat

Recordeu que el telèfon d'atenció a les dones en situació de violència masclista és el 900 900 120 / 671 778 540 (WhatsApp) i el telèfon d'emergències és el 112.