La demarcació de Lleida compta amb un nou model d'intervenció per atendre a les dones en situació de violència masclista

Model intervenció violència masclista

La presidenta de l’Institut Català de les Dones (ICD), Montse Gatell, i el delegat territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a Lleida, Ramon Farré han presidit aquest matí la reunió de la Taula institucional del Circuit de les comarques de Lleida per a l’abordatge de la violència masclista on s’ha aprovat el Protocol per a l’abordatge de la violència masclista a la demarcació de Lleida.

Aquest document defineix el model d’intervenció i atenció a les dones que travessen situacions de violència masclista i concreta les competències de cada institució i servei, tot donant compliment a la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

En concret, el Protocol estableix la xarxa de coordinació interprofessional, l’itinerari territorial d’atenció, els estàndards de serveis que determinen els criteris d’actuació que s’han d’aplicar en qualsevol intervenció i la relació de serveis implicats. Determina i recull el treball unitari del Govern de la Generalitat, l’administració local, el teixit associatiu i la societat en el seu conjunt. Les institucions i entitats implicades són la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida, la Fiscalia i l’Audiència Provincial de Lleida, els consells de la plana de Lleida, l’Ajuntament de Lleida, el Col·legi d’Advocat de Lleida, el Col·legi de Periodistes de la demarcació a Lleida, la divisió de Lleida de l’Institut de Medicina Legal i l’Assemblea Territorial de Dones del Camp de Lleida.

Ramon Farré ha explicat que el protocol d’actuació signat avui és “l’expressió pública, formal i coordinada del compromís de totes les administracions contra la violència masclista”, tot i que ha fet una crida al compromís de la ciutadania “per fer impossible, per escarni públic, que hi pugui haver qui exerceixi violència sobre algú altre, menys encara amb connotacions masclistes”.

La presidenta de l’Institut Català de les Dones, Montse Gatell, ha explicat en el transcurs de la reunió que “el Protocol representa la fermesa, la unió d’esforços i implicacions necessàries per eradicar la violència masclista i millorar la resposta que com a societat, donem a les dones perquè puguin exercir el seu dret a viure en llibertat”.

Gatell ha subratllat que “només amb les noves sinèrgies que es generen a partir del treball en xarxa i la tasca coordinada de cadascun dels agents implicats en la lluita contra aquesta problemàtica estructural podrem avançar de manera efectiva en la prevenció, la sensibilització, l’atenció a les dones, la seva recuperació i la dels seus fills i filles”.

El Protocol ha estat redactat per la Comissió Tècnica del Circuit per a l’abordatge de la violència masclista a la demarcació de Lleida.
 

Circuits territorials

Cada circuit territorial per a l’abordatge de la violència masclista desenvolupa els seus propis itineraris d’atenció a les dones que pateixen violència, coordinant-se amb els nivells locals, comarcals, intercomarcals i nacional. En la seva elaboració participen àmpliament els ens locals, els grups de dones i les persones professionals implicades en l’abordatge de la violència masclista de cada territori. Els circuits organitzen un treball en xarxa coordinat que ha de servir per evitar la revictimització de les dones que viuen situacions de violència masclista.

Els objectius dels circuits són contribuir decisivament a l'eradicació de la violència masclista a partir d'un model d'intervenció que situa les dones com a subjectes actius de l'atenció, donar una resposta social i institucional integrada i satisfactòria a les dones afectades per violència masclista i establir una xarxa territorial i coordinada que vetlli pel desplegament i la millora d'un model d’intervenció integral.

S’han constituït circuits a l’Alt Pirineu i Aran, Catalunya Central, Camp de Tarragona, i les Terres de l’Ebre, a banda del de les comarques de la plana de Lleida. Cada circuit compta amb una Taula institucional (màxim òrgan de representació i decisió), una Comissió tècnica (òrgan gestor), equips tècnics referents (comarcals) i plenaris (comarcals). Un cop constituïts desenvolupen, entre d’altres, el Mapa de recursos idissenyen i implementen Plans formatius Específics per als diversos cossos professionals en relació a la lluita contra la violència masclista.