El Consell Comarcal del Segrià promourà una taula entre administracions i empreses per garantir l'atenció als treballadors aïllats a Seròs

Salut ha canviat aquesta setmana les recomanacions per a aquests casos


En una conversa telefònica l'11 de juny a la nit, l'Empresa de Treball Temporal Noawork ha explicat al Consell Comarcal del Segrià que "l'empresa ha complert amb totes les obligacions que estableix la Llei 14/1994 d'1 de juny que regula les ETT i la Llei de prevenció de riscos de l'any 1995 respecte la contractació, la formació la vigilància de la salut, la cotització, el pagament d'acord amb el conveni col·lectiu agropecuari de Catalunya, el pagament puntual i la tramitació de totes les baixes mèdiques, i que ha estat permanentment en contacte amb el personal responsable de l'alberg, la propietat del qual és d'una empresa lleidatana que percep un import pel seu ús per part dels treballadors, segons recull el conveni col·lectiu."
L'ETT també ha informat que "ha estat permanentment en contacte, per mitjà del director de prevenció de riscos laborals de Noawork, amb Salut i el servei de vigilància de salut de Noawork per al seguiment de les proves de Covid-19, sol·licitant els resultats per escrit, que a data d'avui encara no ha rebut."
D'altra banda, Noawork assegura que "l'Empresa de Treball Temporal ha tingut constància d'unes recomanacions del 10 de maig emeses pels Serveis Territorials de Salut a Lleida, on s'especificava que als albergs tan públics com privats són les autoritats locals mitjançant els serveis socials locals o comarcals les que han de vetllar per a què les persones confinades respectin el confinament i els subministrin els serveis d'alimentació oportuns."
Les recomanacions del departament de Salut respecte la gestió de la situació dels treballadors aïllats durant la campanya de la fruita van canviar el 9 de juny i això pot donar peu a interpretacions. Si abans se n'havia de fer càrrec l'ajuntament, ara les recomanacions només apunten que "els serveis de prevenció coordinadament amb els comitès de seguretat i salut laboral faran el seguiment tant dels aïllaments com dels casos, coordinadament amb les mútues i servei públic de salut".
Per tot plegat, el Consell Comarcal del Segrià impulsarà una taula amb tots els agents implicats per donar atenció i fer el seguiment de la situació amb què es troben la quarantena de treballadors aïllats preventivament a l'alberg de Seròs per haver estat en contacte amb companys de feina positius en Covid-19. De forma urgent, l'ens convocarà una reunió amb la participació del departament de Salut, l'ajuntament, l'ETT i l'empresa propietària de l'alberg, i preveu fer-ho extensiu a la resta de municipis del Segrià si es detecten més casos.