Convocatòria a la sessió extraordinària de la Comissió Informativa de Medi Ambient Territori i Sostenibilitat

Dia: 9 de desembre de 2015

Hora: 10:30 hores

Lloc: Sala de comissions del Consell Comarcal

Ordre del dia:

  1. Constitució de la comissió i elecció del president.