AJUTS DE MENJADOR CURS 2020/2021

El termini de presentació de la sol·licitud dels ajuts és del 17 de juny al 17 de juliol, ambdós inclosos.

Descàrrega de la sol·licitud

La presentació telemàtica de les sol·licituds s'ha de realitzar per Instància genèrica. Les enviades per altres mitjans, per exemple el correu electrònic, NO SÓN VÀLIDES.

Si teniu qualsevol dubte o problema a l'hora de realitzar la presentació, podeu consultar la guia o les preguntes freqüents.

També podeu contactar amb l'Àrea d'Ensenyament al correu electrònic ensenyament@segria.cat o trucant al telèfon 973054800, opció 3.

Convocatòria a la sessió extraordinària de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Interior, Empresa i Ocupació

Dia: 12 de desembre de 2014

Hora: 11 hores

Lloc: Sala de comissions del Consell Comarcal

Ordre del dia:

 1. Informe de l’aprovació de l’expedient de resolució del contracte de serveis de transport escolar del Lot 24 a instància del contractista
 2. Informe de l’aprovació de l’expedient sancionador a l’empresa UTE VIGASA per incompliment de contracte
 3. Informe de l’aprovació del nou text del conveni de recollida de RSU, fruit de l’esmena verbal del ple del 7 de novembre
 4. Informe de l’aprovació del conveni a signar entre el Consell Comarcal i l’Agencia Catalana de Consum
 5. Informe de l’aprovació del conveni a signar entre el Consell Comarcal del Segrià i l’Associació Psicòlegs sense fronteres de Catalunya
 6. Informe de l’aprovació del conveni a signar entre el Consell Comarcal del Segrià i l’Associació del Banc d’Aliments
 7. Informe de la modificació dels arts 43 del pacte i del conveni del personal funcionari i del personal laboral i canvi de denominació del complement
 8. Informe de la modificació de la RLT 2015
 9. Informe de l’aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic. Promotor Gas natural
 10. Informe de l’acceptació de la delegació de competències de l’ajuntament d’Aspa per la prestació del servei del CAAC
 11. Informe de l’adhesió al Pla extraordinari d’assistència financera comarcal 2014
 12. Informe de l’aprovació parcial de l’inventari patrimonial comarcal
 13. Informe de l’aprovació de la baixa del Consell Comarcal de la FMC