Convocatòria a la reunió ordinària del Consell d’Alcaldes/esses del Consell Comarcal del Segrià

Dia: 4 de setembre de 2015

Hora: 10:15 hores

Lloc: Sala de plens del Consell Comarcal

Ordre del dia:

  1. Informe sobre el servei del CAAC (Centre d’Acollida d’Animals de Companyia)
  2. Informe sobre el repartiment d’aliments
  3. Moció de suport als agricultors per causa de les darreres pedregades
  4. Moció de suport referent a l’aeròdrorm d’Alfés
  5. Informes de presidència
  6. Assumptes d’urgència
  7. Precs i Preguntes