AJUTS DE MENJADOR CURS 2020/2021

El termini de presentació de la sol·licitud dels ajuts és del 17 de juny al 17 de juliol, ambdós inclosos.

Descàrrega de la sol·licitud

La presentació telemàtica de les sol·licituds s'ha de realitzar per Instància genèrica. Les enviades per altres mitjans, per exemple el correu electrònic, NO SÓN VÀLIDES.

Si teniu qualsevol dubte o problema a l'hora de realitzar la presentació, podeu consultar la guia o les preguntes freqüents.

També podeu contactar amb l'Àrea d'Ensenyament al correu electrònic ensenyament@segria.cat o trucant al telèfon 973054800, opció 3.

Convocatòria a la reunió ordinària del Consell d’Alcaldes/esses del Consell Comarcal del Segrià

Dia: 31 d’octubre de 2014

Hora: 10:00 hores

Lloc: Sala de plens del Consell Comarcal

Ordre del dia:

Intervenció de la Sra. Marta Arderiu (AOC), Cap de la Unitat de desplegament àrea client.

  1. Aprovació de l’acta de la sessió de 27 de juny de 2014
  2. Informe del pressupost del Consell Comarcal per al 2015
  3. Informe previ dels preus públics/ aportacions dels ajuntaments als serveis que presta el Consell Comarcal.
  4. Informe del conveni per la prestació del servei de recollida de residus als ajuntaments.  
  5. Informes de presidència
  6. Precs i Preguntes
Adjunt: