Convocaòria a la sessió ordinària de la Comissió Informativa d’Ensenyament i Cultura

Dia: 28 d’octubre de 2015

Hora: 9:30hores

Lloc: Sala de comissions del Consell Comarcal

Ordre del dia:

  1. Aprovació de l’acta de constitució de la Comissió Informativa del 2 de setembre del 2015 i de l’acta de la sessió ordinària del 2 de setembre del 2015
  2. Informe de la proposta d’acord de modificació del contracte del servei de transport escolar del Lot 19
  3. Informe de la proposta d’acord de denúncia del conveni signat entre el Consell Comarcal del Segrià i l’Ajuntament d’Almacelles relatiu al Museu d’arquitectura i urbanisme Josep Mas Dordal
  4. Informe sobre els ajuts de menjador per desplaçament o transport i sobre els ajuts de transport de la comissió d’escolarització
  5. Informes de presidència
  6. Assumptes d’urgència
  7. Precs i Preguntes