Reclamació

1.- És imprescindible que primer us adreceu a l’empresa amb la qual heu tingut la relació de consum:

  • En els establiments presencials, demaneu els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia.
  • Si es tracta d’un servei bàsic –llum, aigua, gas, transports...– truqueu al servei telefònic gratuït d’atenció al client (us han de facilitar un número d’incidència).
  • També podeu remetre la vostra reclamació telemàticament amb un formulari web o un correu electrònic amb justificant de recepció, o bé per correu postal certificat, burofax, etc. 

2.- En l’escrit de reclamació heu d’incloure-hi les vostres dades (adreça, telèfon de contacte, etc.), una exposició dels fets i la petició que feu. Adjunteu-hi també la documentació de què disposeu (factures, tiquets, publicitat, pressupost...). 

3.- Si no rebeu una resposta satisfactòria en el termini màxim d’un mes, podeu iniciar els tràmits de reclamació a l’OCIC del Segrià

4.- Per usar el formulari de l’Agència Catalana del Consum (Recordeu que, d’acord amb el principi de proximitat, si disposeu d’un servei públic de consum en el vostre municipi o en la vostra comarca, remetrem la reclamació a l’oficina que us correspongui):

  • Descarregueu el formulari de reclamació

Descarregueu el formulari de reclamació

Per poder emplenar les dades del formulari de reclamació, heu d’obrir-lo amb l'Adobe Reader (necessiteu, com a mínim, la versió Adobe Reader 8). Podeu descarregar aquest programari gratuïtament en l'adreça: 

http://www.adobe.com/es/products/acrobat/readstep2.html 

  • Envieu-lo

Una vegada l’ompliu, heu de fer l'enviament des del mateix formulari, per mitjà del botó 'ENVIEU'. Aquest procés pot trigar més d'un minut, tingueu paciència, si us plau.