Convocatòria a la sessió ordinària de la Comissió Informativa de Benestar i Família

Ordre del dia:

1.    Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 1 d’octubre de 2018.
2.    Aprovació del Protocol de Prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe al Consell Comarcal del Segrià.
3.    Aprovació del II Pla d’igualtat d’oportunitats del Consell Comarcal del Segrià (2018-2022)
4.    Assumptes d’urgència
5.    Precs i Preguntes