CONVOCATÒRIA D’AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR ESCOLAR PER AL CURS 2019-2020 AL SEGRIÀ

El dia 21 de maig de 2019 comença el termini per presentar les sol·licituds d’ajuts individuals de menjador escolar per al proper curs 2019-2020.
Poden demanar aquests ajuts els alumnes matriculats en els centres del SEGRIÀ en 2n cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria . El termini per presentar les sol·licituds finalitza el dia 31 de maig de 2019.

Procediment per a sol·licitar l’ajut:
Municipis de la comarca: Dues opcions
-    Adreçar-se als serveis socials dels Ajuntaments del municipi de residencia,  on es recolliran les sol·licituds i la documentació que cal aportar. Podeu consultar els horaris de cada municipis en els llistat adjunts i descarregar-se el full de sol·licitud.
-    Adreçar-se a la seu del Consell Comarcal del Segrià on es recolliran les sol·licituds i la documentació que cal aportar. Podeu descarregar-vos el full de sol·licitud. Horari de 8:30 h  a 14 h
Lleida ciutat:
-Cal adreçar-se a la seu del Consell Comarcal del Segrià on es recolliran les sol·licituds i la documentació que cal aportar. Podeu descarregar-vos el full de sol·licitud adjunt. Horari d’atenció de 8:30 h a 14 h.
El Consell Comarcal del Segrià  ha tramès a tots els centres escolars de la comarca la informació sobre aquesta convocatòria perquè la facin arribar directament a les famílies del centre.

Enllaç per descarregar fulls de sol·licitud i horaris municipis: https://bit.ly/2VzbQlj