Convocatòria Consell d'Alcaldes/esses

Orde del dia:

1. Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió de 26 de setembre de 2019

2. Informe dels sistemes i instal·lacions de depuració d'aigües de sanejament de la Comarca del Segriá, a càrrec del Sr. Lluís Ridao i Martin, director de l'ACA Agencia Catalana de l'Aigua)

3. Informes de presidència

4. Precs i preguntes