AJUTS DE MENJADOR CURS 2020/2021

El termini de presentació de la sol·licitud dels ajuts és del 17 de juny al 17 de juliol, ambdós inclosos.

Descàrrega de la sol·licitud

La presentació telemàtica de les sol·licituds s'ha de realitzar per Instància genèrica. Les enviades per altres mitjans, per exemple el correu electrònic, NO SÓN VÀLIDES.

Si teniu qualsevol dubte o problema a l'hora de realitzar la presentació, podeu consultar la guia o les preguntes freqüents.

També podeu contactar amb l'Àrea d'Ensenyament al correu electrònic ensenyament@segria.cat o trucant al telèfon 973054800, opció 3.

Serveis Bàsics d'Atenció Social

Definició

Conjunt organitzat i coordinat d’accions professionals, integrat per equips tècnics, amb l’objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones.

Objecte

Promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situació de risc social o d'exclusió.

Funcions

 • Informació, orientació i assessorament.
 • Detecció i prevenció de situacions de risc social o d'exclusió.
 • Aplicació del tractament de suport a persones, famílies o grups.
 • Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l'àrea territorial corresponent.
 • Gestió dels serveis d'atenció domiciliària i els altres que siguin determinats per via reglamentària.
 • Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixin la seva intervenció.
 • Tramitació de propostes de derivació als serveis socials d'atenció especialitzada.
 • Treball social comunitari.
 • Les altres funcions establertes per l'ordenament jurídic vigent.

Destinataris

Població general.

Criteris d’accés

Els requisits per accedir a aquest servei són els següents:

 • l’existència de situació de necessitat, d’acord amb els articles 8, 9 i 10 i l’Annex 2 del Decret 27/2003, de 21 de gener, d’atenció social primària;
 • per a les persones estrangeres, els requisits establerts en la normativa vigent d’estrangeria i d’acollida i integració deles persones immigrades;
 • la resta de requisits d’accés establerts en l’ordenament jurídic vigent.