L’Oficina de Consum del Segrià duplica l’activitat durant l’any 2020

Al voltant del 30% dels expedients són afectacions derivades de la Covid

L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC) del Segrià va tramitar l’any 2020 un total de 1.242 expedients, més del doble que l’any anterior i quatre vegades més que l’any 2015, el primer exercici sencer en quèaquest servei s’ofereix des del Consell Comarcal del Segrià amb un conveni amb l’Agència Catalana del Consum.

Si bé ja l’any 2019 l’oficina del Segrià es va consolidar amb augment notable de l’activitat, aquest 2020 s’ha produït un alt increment del nombre de sol·licituds tramitades des d’aquest organisme a conseqüència de la crisi del coronavirus. Així, des del mes de març al voltant del 30% de les sol·licituds corresponen a afectacions derivades de pandèmia sanitària.

Dels 1.242 expedients tramitats a l’OCIC del Segrià 461 corresponen a consultes resoltes, 17 són queixes, 20 són denúncies, 510 són reclamacions, 150 són mediacions resoltes, 79 sónsol·licituds de mediació arxivades per no haver prosperat la mediació, 4 són sol·licituds arxivades per desistiment i 1 expedient està en fase d’arbitratge.

El grau de resolució per la via de la mediació continua sent favorable com ho demostra l’alt percentatge de mediacions resoltes. De les mediacions arxivades, el 30% correspon a expedients on no s’ha pogut arribar a un acord entre ambdues parts i, el 70% restant, correspon a expedients en què s’ha arxivat per la no acceptació de mediació per part de l’empresa reclamada.

Durant l’any 2020 l’OCIC ha aconseguit rescabalar un total de 36.400 euros, pel que fa a expedients tancats per acord i en què la persona consumidora sol·licitava el retorn d'una quantitat concreta. La quantia resolta va des dels 9 fins als 2.277 euros. En altres expedients resolts no es reclamen quantitats concretes i es sol·licita un bescanvi, la reparació d'un dany o la millora d'un contracte.

Els municipis on més expedients ha tramitat l’OCIC del Segrià són Alcarràs (93), Alpicat (90), Torrefarrera (63), Rosselló (39), Alguaire (38) i Almacelles (36).

A l’OCICs’atenen els ciutadans i ciutadanes domiciliats al Segrià. El servei que s’ofereix en defensa de les persones consumidores és atenció al públic en l’oficina comarcal ubicada a la seu del Consell Comarcal del Segrià a Lleida; la informació a les persones consumidores i usuàries sobre els seus drets i la forma d’exercir-los; recepció i tramitació de consultes, queixes i denúncies; tramitació de les reclamacions presentades i efectuar-ne la mediació i gestionar, quan sigui possible, els arbitratges de les reclamacions que no han estat resoltes per via de la mediació en consum.

Es poden fer consultes, reclamacions, queixes o denúncies per via telemàtica al lloc web www.segria.cat/consum.