El Consell Comarcal del Segrià podrà fer una segona convocatòria per assignar els diners dels ajuts a Lleida i el Baix Segrià que no es van repartir

El President del Consell Comarcal del Segrià, David Masot, ha arrancat aquest dilluns el compromís al Conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, que els diners dels ajuts als sectors del comerç, serveis, hostaleria i la venda ambulant per a Lleida i els sis municipis del Baix Segrià que no es van repartir en la primera convocatòria es podran tornar a assignar amb una nova convocatòria d'ajuts.

A l'espera de la resolució del Consell Comarcal del Segrià de les al·legacions que es poden presentar fins a finals de gener i vistes les resolucions dels 7 municipis, que només han rebut sol·licituds per uns 2,6 milions d'euros dels 3,9 milions, la setmana passada el President del Consell Comarcal del Segrià va demanar d'urgència una reunió amb el conseller d'Empresa per tal d'estudiar la manera jurídica i administrativa per poder tornar a assignar els diners sobrants i poder-los fer arribar als establiments i comerços, dels 7 municipis del Segrià, que van patir un confinament més dur el passat juliol.

En la reunió, que s'ha produït aquesta tarda, el President del Consell Comarcal ha arrancat el compromís que els diners sobrants es podran reassignar a aquells establiments i comerços que s'han quedat fora per diferents motius: ser deutors amb l'administració, manca de documentació, desconeixement de l'ajut, presentació fora de termini...

En primer lloc caldrà tancar la primera convocatòria d'ajuts, després es modificarà el conveni entre el Consell Comarcal i Empresa, i finalment es redactaran unes noves bases amb l'objectiu que s'esgoti la totalitat de l'ajut.