Pla Comarcal de Prevenció de Residus Municipals del Segrià

El Pla Comarcal de Prevenció de Residus Municipals del Segrià es dissenya com una eina de planificació estratègica per aconseguir els objectius de prevenció establerts per la normativa i la planificació aplicable.

La missió del Pla es concreta en 3 punts:

  • Fomentar la reducció de la generació de residus a la comarca.
  • Disminuir la perillositat dels residus sobre la salut de les persones i el medi ambient.
  • Promoure un canvi d’hàbits per part de la ciutadania, empreses, comerços, associacions i administracions.

Podeu consultar el Pla Comarcal de Residus Municipals del Segrià en aquest enllaç.