Reunió de la Comissió Permanent de la Gent Gran del Segrià

Avui, 23 de novembre de 2015, a la sala de Plens del Consell Comarcal ha tingut lloc la reunió de la Comissió Permanent de la Gent Gran del Segrià amb la renovació i ampliació de la Comissió conforme regula els estatuts. En la reunió s’han designat a les persones que ens representaran en el Consell General de la Gent Gran de Catalunya que d’acord amb el 7è Congrés Nacional de la Gent Gran, hauran de participar en la constitució de les comissions de seguiment a cada comarca.

La persona que deixa la vicepresidència és el senyor Josep Pueyo Ferrer, el qual continuarà com a vocal de la Comissió i també com a delegat del Congrés.

El nou vicepresident designat ha estat el senyor David Ganau Torrent.